Activitati

 

 PREZENTARE GENERALA
 PROIECTARE
 SERVICE
 EXECUTIE
 ILUMINAT ARHITECTURAL
 ARIA GEOGRAFICA
 ANTREPRENOR

   Executie

  

      

   Executia de  lucrari este activitatea de baza a SC RITMOTEH SRL. Lucrarile se executa in baza proiectelor de executie, caietelor de sarcini si a normelor tehnice in vigoare. Fiecare lucrare are numit un responsabil care raspunde de rezolvarea tuturor aspectelor aparute pe perioada executiei. Lucrarile sunt verificate permanent de directorul de calitate si de seful productiei. Executia de lucrari cuprinde toate ramurile din domeniul de activitate: instalatii interioare, posturi de transformare aeriene, linii electrice aeriene de medie si joasa tensiune, linii electrice subterane de medie si joasa tensiune, posturi de transformare in anvelopa de beton, show-room-uri, hale, bransamente, biserici, statii de pompare, spatii de productie, iluminat arhitectural, iluminat ambiental, iluminat perimetral, birouri, fânâni arteziene, curenti slabi –calculatoare – telefonie – sonorizare.